FANDOM


Tập tin:EUR 2 (2007 issue).png
Tập tin:2e comm.png

Xu lưu niệm €2 là những đồng xu euro đặc biệt được các quốc gia thành viên của khu vực đồng euro đúc và phát hành từ năm 2004 dùng làm tiền pháp định trong tất cả các quốc gia thành viên khu vực đồng euro. Những đồng xu này thường kỷ niệm các sự kiện lịch sử hoặc để thu hút sự chú ý vào những sự kiện quan trọng đặc biệt đang diễn ra. Vào năm 2009, đã có 69 biến thể của đồng lưu niệm €2 được đúc—sáu loại vào năm 2004, tám loại vào năm 2005, bảy loại vào năm 2006, 20 loại năm 2007 (gồm mười ba phiên bản của đồng thông thường), 10 vào năm 2008, 18 vào năm 2009 (gồm cả 16 phiên bản của đồng thông thường). Người ta đã lên kết hoạch đúc thêm ít nhất 6 biến thể nữa vào năm 2009. Những đồng xu lưu niệm €2 đã trở thành vật sưu tập. Không nên nhầm lẫn đồng lưu niệm €2 với các xu lưu niệm (giá trị in trên mặt lớn hơn €2), được quy định chính thức là "đồng sưu tập" và thường được làm từ kim loại quý[1].

Điều tiết và hạn chếsửa

Nền tảng của những đồng lưu niệm này xuất phát từ một quyết định của Ủy ban châu Âu, trong đó bãi bỏ lệnh cấm thay đổi mặt trước của các đồng euro được phát hành trên từng quốc gia từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 về sau[2]. Tuy nhiên, một số khuyến cáo và hạn chế cũng được ban hành.

Có hai hạn chế liên quan đến thiết kế. Một là, không có gì thay đổi về việc các đồng xu euro phải có mặt sau đồng nhất, do đó chỉ có mặt trước là có thể thay đổi. Ngoài ra, mặt trước đồng xu của mỗi quốc gia bản thân nó không nên được thay đổi sớm nhất cho đến năm 2008, trừ khi nguyên thủ quốc gia minh họa trên một số đồng tiền đã thay đổi trước thời hạn đó (điều này đã được áp dụng cho MonacoThành phố Vatican, những nơi có nguyên thủ—lần lượt là Rainier IIIGiáo hoàng John Paul II—mất vào năm 2005 và hình mặt trước đồng xu quốc gia được thay đổi vào năm 2006). Việc hoãn thay đổi sẽ được xem xét mở rộng vào năm 2008.

Một quy định khác hạn chế tần suất và số lượng phát hành xu lưu niệm. Mỗi quốc gia thành viên chỉ đuocwj phát hành một xu lưu niệm mỗi năm, và nó phải là đồng €2. Tổng số lượng xu lưu niệm đưa vào lưu thông mỗi năm không được vượt quá một trong hai con số sau (tùy vào số nào lớn hơn)[3]:

 • 0,1 phần trăm tổng số đồng €2 mà tất cả thành viên của khu vực đồng euro đưa vào lưu thông. Giới hạn này có thể được xem tắt tăng lên 2,0 phần trăm nếu đồng xu đó kỷ niệm một sự kiện rất đặc biệt và đáng chú ý; trong trường hợp đó, quốc gia thành viên phát hành các đồng xu này với số lượng lớn cần hạn chế đưa bất kỳ đồng lưu niệm nào khác vào lưu thông trong vòng bốn năm tiếp theo.
 • 5,0 phần trăm tổng số đồng €2 mà quốc gia thành viên định phát hành đồng lưu niệm đưa vào lưu thông.

Một quyết định khác[4] đã bổ sung hai hướng dẫn nữa liên quan đến việc thiết kế đồng xu. Quốc gia phát hành xu bằng cách nào đó cần phải được xác định rõ ràng trên mặt trước đồng xu, hoặc bằng cách ghi rõ tên đầy đủ của quốc gia hoặc tên viết tắt dễ nhận thấy của quốc gia đó; và không được lặp lại tên hoặc giá trị của đồng xu trên mặt trước, vì nó đã được ghi đồng nhất trên mặt sau.

Những hạn chế sẽ không áp dụng hồi tố; chỉ những mẫu thiết kế mới—những đồng xu thường do các quốc gia mới gia nhập khu vực đồng euro phát hành, và các đồng €2 lưu niệm phát hành từ năm 2006 về sau—mới bị ràng buộc. Tuy nhiên, năm quốc gia có thiết kế vi phạm bản sửa đổi đầu tiên của quy định (Áo, Bỉ, Phần Lan, Đức và Hy Lạp) thoạt đầu được cho là phải thay đổi thiết kế của họ trong tương lai gần, trong đó Phần Lan đã thực hiện vào năm 2007[5] và Bỉ vào năm 2008.

Một quyết định khác[6] lại thay đổi quy định lần nữa:

 • Mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế đồng xu cần phải bao quanh tất cả các yếu tố thiết kế của đồng xu, bao gồm dấu chỉ dấu năm, chỉ dấu đúc và tên quốc gia. Các ngôi sao phải được vẽ giống như cách sắp xếp của chúng trên lá cờ Liên minh châu Âu (những khuyến cáo này hiện không thỏa mãn trên hai đồng xu của Hà Lan và Luxembourg).
 • Mẫu thiết kế các đồng xu euro không được thay đổi trừ hai tình huống sau:
  • Nếu một thiết kế vi phạm các khuyến cáo, nó cần được cập nhật để phù hợp (áp dụng cho Áo, Đức, Hy Lạp, Luxembourg và Hà Lan).
  • Nếu một thiết kế mô tả nguyên thủ quốc gia, nó cần được cập nhật:
 1. mỗi mười lăm năm một lần để phù hợp với hình ảnh hiện tại của nguyên thủ quốc gia;
 2. nếu nguyên thủ mãn nhiệm hoặc qua đời. Tuy nhiên, các nguyên thủ tạm quyền sẽ không được xem là lý do thay đổi thiết kế; thay vào đó được phép phát hành một đồng lưu niệm €2 khác (có thể là một đồng lưu niệm €2 thứ hai).
 • Hình dạng ký tự trên đồng lưu niệm phải y hệt như trên đồng thông thường.

(Những sửa đổi này đã buộc Bỉ phải quay về thiết kế trước minh họa chân dung hoàng gia Bỉ, do cập nhật năm 2008 theo khuyến cáo cũng thay đổi cả chân dung, điều đó là trái với quy định; những đồng xu Bỉ từ năm 2009 trở về vẽ chân dung gốc từ năm 1999, nhưng thiết kế đồng xu mới vào năm 2008 cũng như dấu hiệu quốc gia và dấu hiệu năm ấn hành cũng được quan tâm. Những chỉnh sửa này cũng cấm những bộ xu ''sede vacante của Vatican City, chỉ cho phép những xu lưu niệm dành cho những sự kiện này).

Khuyến cáo sẽ được xem xét lại vào năm 2015.

Phát hành sửa

Tập tin:European Union commemorative 2 euro coins.png

Tính đến tháng 11 năm 2008, đã có mười bốn quốc gia phát hành độc lập xu lưu niệm €2 (Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Luxembourg, Monaco, Bồ Đào Nha, San Marino, Slovenia, Tây Ban NhaThành phố Vatican), trong đó Hy Lạp là quốc gia đầu tiên phát hành loại xu này. Năm quốc gia thuộc khu vực đồng euro khác chưa phát hành độc lập đồng xu loại này (Síp, Ireland, Malta, Hà LanSlovakia); cũng có hai đồng lưu niệm €2 chung do tất cả các quốc gia thành viên khu vực đồng euro phát hành (kỷ niệm Các hiệp ước Roma năm 2007, Liên minh Kinh tế và Tiền tệ của Liên minh châu Âu vào năm 2009).

Quốc gia Phát hành 2004 2005 2006 2007 2008 2009
độc lập HƯRBản mẫu:Ref độc lập EuroBản mẫu:Ref
Bản mẫu:AUT 3/0 Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:BEL 5/1 Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Some Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:CYP 1/0 Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:FIN 7/0 Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:FRA 3/0 Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:DEU 6/0 Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:GRC 3/0 Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:IRL 2/0 Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:ITA 6/1 Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Some Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:LUX 8/0 Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:MLT 1/0 Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:MCO 1/0 Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No
Bản mẫu:NLD 2/0 Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:POR 4/1 Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Some Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:SMR 5/1 Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Some Bản mẫu:No
Bản mẫu:SVK 1/1 Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:Some Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:SVN 3/0 Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:BLACK Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:ESP 3/0 Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes
Bản mẫu:VAT 5/1 Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Yes Bản mẫu:No Bản mẫu:Yes Bản mẫu:Some Bản mẫu:No
Total 69/6 6 8 7 7 13 10 2/6 16
Bản mẫu:Legend Bản mẫu:Legend a.Bản mẫu:Note Kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Roma
Bản mẫu:Legend Bản mẫu:Legend b.Bản mẫu:Note Kỷ niêm 10 năm đồng euro

Giá trị được ghi trên đồng xu thường thấp hơn giá thị trường của chúng thường từ €3 đến €12. Ngoại lệ là tại San Marino, các đồng xu cũ hơn thường được bán với giá từ €30 đến €40, còn ở Thành Vatican, hiếm khi nào có được chúng với giá dưới €100.

Các mẫu thiết kế được công khai tại Tạp chí Chính thức của Liên minh châu Âu (tham chiếu đến các ấn bản được ghi trong bảng dưới đây).

Phát hành năm 2004 sửa

2 € Hy Lạp 2004

Tượng người ném đĩa (một bức tượng Hy Lạp cổ của Myron) được minh họa ở giữa đồng xu. Phía bên trái là biểu trưng của Thế vận hội mùa hè (ATHENS 2004) và năm vòng tròn Olympic, còn bên phải là giá trị đồng tiền bằng tiếng Hy Lạp (Bản mẫu:Lang). Mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu nằm quanh thiết kế. Năm đúc được chia ra hai bên ngôi sao nằm ở phía dưới (20*04), và dấu đúc nằm ở phía trên bên trái đầu bức tượng[7].
Hình trên viền đồng xu : 150px.

Tháng 3 năm 2004.

50 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:GRC
<center>Thế vận hội mùa hè Athens 2004
<center>2 € Phần Lan 2004

Thiết kế của xu mô phỏng cột trụ được hình tượng hóa với mười chồi đang mọc lên. Đây là chủ đề mang tính ẩn dụ: Mười lá chồi đại diện cho sự phát triển của Liên minh châu Âu (vào năm 2004, EU kết nạp thêm mười thành viên), còn cột trụ đại diện cho nền tảng phát triển. Gần cuối đồng xu, phía dưới cột trụ, là chữ EU, cùng với phía bên phải cột trụ, đại diện cho chữ cái Hy Lạp "ρ" (rô), được đọc thành "euro". Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu đặt ở viền ngoài cùng với năm phát hành, ở phía trên viền[8].
Hình trên viền đồng xu : 200px.

Tháng 6 năm 2004.

1 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:FIN
<center>Sự mở rộng
Liên minh châu Âu
<center>2 € Luxembourg 2004

Phía bên trái phần giữa của đồng xu là chân dung Đại Công tước Henri, nhìn về bên phải. Phía phải là ký tự đại diện của ông (chữ H đội vương miện). Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu cũng nằm ở phía bên phải bên trong, bao quanh ký tự đại diện ở dạng nửa hình tròn. Ký hiệu năm phát hành, dấu đúc và dấu khắc được viết thành đường tròn ở phía trên vòng ngoài, cùng với chữ Bản mẫu:Lang ("Luxembourg" viết bằng tiếng Luxembourg), còn các chữ Bản mẫu:Lang xuất hiện ở phía dưới vòng[9].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 6 năm 2004.

2,5 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:LUX
<center>Chân dung và biểu tượng
Đại Công tước Henri
<center>2 € Saint Marino 2004

Phần trung tâm của đồng xu là tượng bán thân của sử gianhà khoa học tiền đúc nổi tiếng Bartolomeo Borghesi. Nó được bao quanh bởi nhiều lời đề ở giữa đồng xu: SAN MARINO ở bên phải tượng, BARTOLOMEO BORGHESI, dấu đúc (R) và các ký tự đầu của nhà điêu khắc (E.L.F.) ở phía bên trái. Ở vành ngoài là mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu và năm phát hành (ở giữa bên dưới)[10].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 12 năm 2004.

110 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:SMR
<center>Bartolomeo Borghesi
<center>2 € Ý 2004

Ở giữa đồng xu là một quả địa cầu, nghiêng về bên phải. Ba ngũ cốc mọc ra từ quả cầu, vươn ra vành ngoài; đó là ngô, lúalúa mì, đại diện cho nguồn dinh dưỡng cơ bản của thế giới. Các ký tự RI, chồng lên nhau, nằm phía bên phải quả cầu (đại diện cho Repubblica Italiana), và phía dưới chúng là chữ viết tắt tên nhà điêu khắc (Uliana Pernazza) (tổ hợp các ký tự UP). Dấu đúc (R) nằm bên trái quả địa cầu, năm phát hành ở bên dưới nó, và mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh vành ngoài, chia thành ba nhóm bốn ngôi sao, cách nhau bởi ba lá lúa[11].
Hình trên viền đồng xu : 400px.

Tháng 12 năm 2004.

16 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:ITA
<center>Chương trình Lương thực Thế giới
<center>2 € Thành Vatican 2004

Phần trung tâm của đồng xu minh họa hình tượng sơ lược bức tường bao quanh Thành Vatican cùng với Nhà thờ Thánh Phêrô ở mặt trước, cùng với câu khắc Bản mẫu:Lang (ở phía trái), 1929–2004 và dấu đúc (R) (cả 2 ở bên phải). Cùng với những thứ đó, tên nhà thiết kế (VEROI) và tên viết tắt nhà điêu khắc (L.D.S. INC.) được viết ở phía dưới bên phải dạng chữ nhỏ. Vành bên ngoài được trang trí bằng mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu và chữ khắc Bản mẫu:Lang[12].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 12 năm 2004.

100 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:VAT
<center>75 năm thành lập
Thành Quốc Vatican


Émissions 2005sửa

<center>2 € Luxembourg 2005

Ở trung tâm đồng xu là hình vẽ Đại Công tước Grand Dukes Henri và Adolphe, cả hai đều nhìn sang phải, với hình Henri hơi đè lên hình Adolphe. Chữ khắc Bản mẫu:Lang xuất hiện phía trên hình, còn chữ HENRI *1955ADOLPHE †1905 xuất hiện phía dưới mỗi chân dung. Vành bên ngoài đồng xu có mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu, đặt giữa các ký tự của từ Bản mẫu:Lang và năm phát hành, nằm ở giữa bên dưới các chân dung đặt giữa ký tự S (cho Suomi) ở bên trái và dấu đúc ở bên phải[13].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 1 năm 2005.

2,8 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:LUX
<center>Đại Công tước Henri và Adolphe
<center>2 € Tây Ban Nha 2005

Trung tâm đồng xu là hình Đôn Kihôtê đang cầm thương, với cối xay gió xuất hiện trong một trong những chuyến phiêu lưu nổi tiếng nhất của ông ở hình nền. Chữ khắc Bản mẫu:Lang được đóng dấu vào mặt đồng xu ở bên trái hình, với dấu đúc (chữ M đội vươn miện) ơr phía dưới. Mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu được đặt ở vành ngoài, với bốn sao ở bên phải được đóng sâu vào mặt đồng tiền, và năm phát hành đặt giữa ba ngôi sao (*20*05*) ở phía dưới[14].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Edge austria s01.jpg.

Tháng 4 năm 2005.

8 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:SPA
<center>400 năm Đôn Kihôtê
<center>2 € Áo 2005

Ở giữa đồng xu minh họa con dấu và chữ ký của Hiệp ước Quốc gia Áo, được các ngoại trưởng Lực lượng chiếm đóng Đồng minh (Vyacheslav Molotov của Liên Xô, John Foster Dulles của Hoa Kỳ, Harold Macmillan của Vương quốc AnhAntoine Pinay của Pháp), Cao Ủy của bốn nước, cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Áo (Leopold Figl) vào ngày 15 tháng 5 năm 1955. Chữ chìm Bản mẫu:Lang nằm bên trên con dấu, còn năm phát hành ở phía dưới; trên hình nền, các đường sọc đứng tượng trưng cho hình ảnh quốc kỳ (đỏ-trắng-đỏ). Vành ngoài là mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu[15].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Edge austria s01.jpg.

Tháng 5 năm 2005.

7 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:AUT
<center>50 năm Staatsvertrag
<center>2 € Bỉ 2005

Ở giữa đồng xu, là chân dung của Đại Công tước Henri của LuxembourgVua Albert II của Bỉ, nhìn về bên trái. Chữ viết tắt của nhà điều khắc (LL) ở phía dưới bên phải, còn năm phát hành ở dưới các chân dung. Ở vành ngoài, mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu được vẽ, cùng với dấu đúc ở bên dưới, ký tự đại diện cho Đại Công tước Henri về bên trái và ký tự của Vua Albert II ở bên phải[16].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 5 năm 2005.

6 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:BEL
<center>Liên minh kinh tế
Bỉ-Luxembourg
<center>2 € Saint Marino 2005

Ở giữa đồng xu là hình vẽ lại bức tranh ngụ ngôn về Galileo Galilei có tên La fisica antica hay Nghiên cứu các hành tinh. Năm phát hành được in phía dưới quả địa cầu đứng trên mặt bàn. Dấu đúc (R) nằm bên trái hình, còn chữ viết tắt nhà điêu khắc (LDS) ở bên phải. Dòng chữ SAN MARINO được sắp theo hình bán nguyệt ở trên bức hình, còn dòng chữ Bản mẫu:Lang tạo thành một hình bán nguyệt phía dưới. Vành ngoài có mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu được phân tách bởi cạnh ngoài của một nguyên tử được cách điệu hóa vẽ trên nền toàn bộ đồng xu[17].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 10 năm 2005.

130 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:SMR
<center>2005, năm vật lý
quốc tế
<center>2 € Phần Lan 2005

Trung tâm đồng xu là một phần trò chơi ráp hình có hình chim câu hòa bình. Ở dưới phần trung tâm, là dòng chữ FINLAND – UN và năm phát hành; chữ viết tắt của nghệ sĩ (K) nằm phía trên con số cuối năm của năm phát hành, còn dấu đúc (M) nằm giữa dòng chữ và bồ câu. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu nằm ở vành tròn bên ngoài[18].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.finland.2 euro commemorative.2005.jpg.

Tháng 10 năm 2005.

2 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:FIN
<center>Kỷ niệm 50 năm
Phần Lan gia nhập LHQ
<center>2 € Ý 2005

Trung tâm đồng xu là hình nữ thần Europa và con bò (Zeus), cùng với Hiến pháp châu Âu; Europa đang cầm cây bút bên trai, như đang ký trên cuốn Hiến pháp. Dấu đúc (R) nằm phía trên bên trái bức hình, chữ viết tắt đầu của nhà điêu khắc (Maria Carmela Colaneri) (MCC) ở phía dưới bên trái, và năm phát hành ở phía trên bên phải. Ký tượng biểu tượng của Cộng hòa Ý (RI) nằm ở phía dưới phần giữa, hơi chếch sang trái. Vành ngoài là dòng chữ Bản mẫu:Lang, tạo thành một hình bán nguyệt, còn phần còn lại là mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu[19].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 10 năm 2005.

18 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:ITA
<center>Kỷ niệm một năm ngày ký
Hiến pháp châu Âu
<center>2 € Vatican 2005

Trung tâm đồng xu là Nhà thờ chính tòa Köln và ngôi sao chổi băng qua phía trên. Dòng chữ Bản mẫu:Lang được viết ở phần trên trung tâm, phân tách bằng đuôi sao chổi và hai ngọn tháp của nhà thờ, một trong hai ngọn tháp vươn ra vành ngoài. Vành ngoài có dòng chữ Bản mẫu:Lang ở nửa dưới và mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu ở nửa trên, với năm phát hành và dấu đúc (R) tách chúng ra ở giữa phía trên[20].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 10 năm 2005.

100 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:VAT
<center>Ngày Tuổi trẻ Thế giới lần thứ 20
tổ chức ở Cologne tháng 8 năm 2005


Phát hành năm 2006sửa

<center>2 € Luxembourg 2006

Luxembourg kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của Guillaume, Đại Công tước Nối dõi của Luxembourg.

Đồng xu vẽ hình chân dung Đại Công tước Henri ở bên phải, đè trên chân dung của Đại Công tước Nối dõi Guillaume ở bên trái; cả hai đều đang nhìn sang phải. Năm phát hành xuất hiện ở dưới chân dung, hai bên là ký tự S là dấu đúc. Dòng chữ Bản mẫu:Lang khắc ở phía trên chân dung ở rìa trên của phần trong đồng xu. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu ở xung quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu[21].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 1 năm 2006.

1,1 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:LUX
<center>Đại công tước Guillaume và Henri
<center>2 € Đức 2006

Đức kỷ niệm Schleswig-Holstein ở Lübeck

Đồng xu vẽ hình Holstentor ở Lübeck ở phần trung tâm, với dòng chữ Bản mẫu:Lang phía dưới cánh cổng ở chính giữa. Dấu đúc nằm ở bên trái, còn viết tắt nhà thiết kế (HH) nằm bên phải. Dòng chữ Bản mẫu:Langđược viết thành hình bán nguyệt ở phần dưới của vành ngoài, và năm phát hành ở phía trên; mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu được đặt giữa năm phát hành và dòng chữ bên dưới, chia thành hai nhóm sáu sao[22].
Hình trên viền đồng xu : 250px.

Tháng 2 năm 2006.

30 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:GER
<center>Holstentor
<center>2 € Ý 2006

Ý kỷ niệm Thế vận hội mùa đông lần thứ 20 tổ chức tại Turin năm 2006.

Đồng xu vẽ hình một vận động viên ski đang đua và địa điểm thu hút khách du lịch của Turin, Mole Antonelliana (cũng ngẫu nhiên xuất hiện trong đồng 2 cent của Ý), cùng với nhiều dòng chữ: phía trên đầu vận động viên là Bản mẫu:Lang ("Thế vận hội mùa đông"); phía dưới là ngọn tháp, tên của thành phố đăng cái Bản mẫu:Lang; bên dưới đùi phải của vận động viên là chữ viết tắt của nhà điêu khắc (MCC); cũng về bên phải vận động viên là năm phát hành (viết dọc); cuối cùng, ở bên phải tháp là ký tự biểu tượng cho Cộng hòa Ý (RI) và dấu đúc (R). Mười hai ngôi sao Liên minh châ Âu nằm quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài của đồng xu[23]
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 2 năm 2006.

40 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:ITA
<center>Thế vận hội mùa đông Turin 2006
<center>2 € Bỉ 2006

Bỉ kỷ niệm trùng tu tượng đài Atomium.

Đồng xu vẽ hình Atomium ở giữa, với dấu đúc ở bên dưới phía phải và trái của nó. Chữ viết tắt của nhà điêu khắc (LL) ở bên trái. Ký tự B đại diện chữ Belgium (Bỉ) được biết ở phía trên vành ngoài, và năm phát hành ở phía dưới; mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu đặt giữa năm phát hành và dòng chữ trên đỉnh, chia thành hai nhóm[24].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 4 năm 2006.

5 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Bỉ
<center>Atomium
<center>2 € Phần Lan 2006

Phần Lan kỷ niệm 100 năm ngày ra mắt quyền Phổ thông đầu phiếu và bình đẳng.

Đồng xu vẽ hai khuôn mặt được cách điệu ở giữa, một đàn ông và một đàn bà; họ được tách ra bằng một đường cong mảnh. Hai chữ in hoa M xuất hiện ở bên trái mỗi khuôn mặt, một là dấu đúc và một là chữ viết tắt của nghệ sĩ. Ở bên trái là ngày tháng ra mắt quyền bầu cử phổ thông và bình đẳng tại Phần Lan (1. 10. 1906), còn bên phải đồng xu là năm phát hành và chữ viết tắt quốc gia (20 FI 06). Mười hai ngôi sao Lien minh châu Âu đặt xung quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[25].
Hình trên viền đồng xu :200px.

Tháng 10 năm 2006.

2,5 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:FIN
<center>Kỷ niệm 100 năm
quyền bầu cử phổ thông và bình đẳng
<center>2 € San Marino 2006

Nước Cộng hòa San Marino kỷ niệm 500 năm ngày mất của Cristoforo Colombo.

Chân dung của Cristoforo Colombo (nhìn về bên phải) đặt trên hình nền gồm ba thuyền buồm (tàu Niña, PintaSanta María) mà ông đã dùng trong chuyến hải hành đầu tiên băng qua Đại Tây Dương vào năm 1492, tạo nên phần trung tâm của đồng xu. Ở trên đầu phần phía trong là dòng chữ SAN MARINO cùng với vòng com-pa, ở trung tâm là dấu đúc R, và ở dưới là cuộn giấy da có dòng chữ 1506–2006 và chữ viết tắt của nhà thiết kế (LDS). Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài của đồng xu[26].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 10 năm 2006.

120 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:SMR
<center>Cristoforo Colombo
<center>2 € Thành Vatican 2006

Thành Quốc Vatican kỷ niệm 500 năm ngày Đội cận vệ Thụy Sỹ.

Phần trung tâm của đồng xu là hình một thành viên của Đội cận vệ Thụy Sỹ đang đọc lời thề trên lá cờ của Đội cận vệ Thụy Sỹ, mặt hướng sang phải. Ở nửa trên phần trong là dòng chữ GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA bao quanh người cận vệ, còn phần dưới là dòng chữ CITTÁ DEL VATICANO. Người lính cận vệ được bao quanh bởi bốn dòng chữ khác, với năm 1506 và chữ ký của người thiết kế O. ROSSI ở bên trái và năm phát hành 2006 cùng dấu đúc R ở bên phải. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu[27].

Tháng 11 năm 2006.

100 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:VAT
<center>500 năm
Đội cận vệ Thụy Sỹ

Phát hành năm 2007sửa

<center>2 € Luxembourg 2007

Kỷ niệm Cung điện Đại Công tước.

Phần trong của đồng xu được chia làm hai phần: phần bên phải là hình Đại Công tước Henri(đang nhìn sang trái), còn bên trái là Cung điện Đại Công tước. Giữa Cung điện Đại Công tước và vành ngoài của đồng xu là năm phát hành được khắc theo đường dọc, với chữ viết tắt của nhà điêu khắc ở phía trên và dấu đúc ở phía dưới. Dòng chữ Bản mẫu:Lang được in đè lên hai yếu tố thiết kế chính của đồng xu. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu nằm quanh thiết kế trên vành ngoài đồng xu[28].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 2 năm 2007.

1,1 triệu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Luxembourg
<center>Cung điện Đại Công tước
<center>2 € Đức 2007

Đức kỷ niệm bang Mecklenburg-Vorpommern.

Phần trung tâm của đồng xu là hình Lâu đài Schwerin. Dòng chữ Bản mẫu:Lang và các chữ cái đầu tên viết tắt của nhà điêu khắc HH nằm phía dưới còn dấu đúc ở phía trên. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh hình ở vành ngoài đồng xu, năm phát hành được khắc phía trên của vành ngoài[29].
Hình trên viền đồng xu : 250px.

Tháng 2 năm 2007.

30 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Đức
<center>Lâu đài Schwerin
<center>2 € Bồ Đào Nha 2007

Bồ Đào Nha kỷ niệm Chức chủ tịch Liên minh châu Âu.

Phần trong của đồng xu là hình cây sồi bần (Quercus suber) chiếm hết phần lớn đồng xu; phía dưới các nhánh cây, ở bên phải, là quốc huy Bồ Đào Nha và ở phía phải là từ Bản mẫu:Lang được viết thành ba dòng. Dòng chữ Bản mẫu:Lang được viết theo hình bán nguyệt ở phía dưới phần bên trong, chữ ký của họa sĩ ở bên phải và dấu đúc ở gần quốc huy. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài của đồng xu[30].
Hình trên viền đồng xu : 200px.

Tháng 7 năm 2007.

2 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Bồ Đào Nha
<center>Bồ Đào Nha giữ chức Chủ tịch
Liên minh châu Âu
<center>2 € Monaco 2007

Công quốc Monaco kỷ niệm 25 năm ngày mất của Công chúa Grace.

Ở phần trong của đồng xu là chân dung nhìn nghiêng của Grace Kelly, hướng về phía trái. MONACO, dấu đúc, năm phát hành và dấu của nhà điêu khắc được khắc thành một cung nằm ở nửa phải phía dưới của phần trong. Tên của họa sĩ R. B. BARON được khắc dưới tóc của Công chúa. Mười hai ngôi sao Liên minh châu bao quanh thiết kế trên vành ngoài đồng xu[31].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 7 năm 2007.

20 001 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Monaco
<center>Kỷ niệm 25 năm ngày mất
của Công chúa Grace
<center>2 € San Marino 2007

Cộng hòa San Marino kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Giuseppe Garibaldi.

Phần trong của đồng xu là chân dung của Giuseppe Garibaldi. Dòng chữ SAN MARINO và năm phát hành được khắc trên vành tròn lần lượt ở phía trái và phía phải. Dấu đúc R và chữ cái đầu của tên tác giả Ettore Lorenzo Frapiccini, E.L.F., xuất hiện bên phải của phần trong. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh thiết kế trên vành ngoài[32].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg.

Tháng 10 năm 2007.

130 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:SMR
<center>Hai trăm năm ngày sinh
Giuseppe Garibaldi
<center>2 € Vatican 2007

Thành Quốc Vatican kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Giáo hoàng Benedict XVI.

Phần trong của đồng xu là tượng bán thân nhìn nghiêng của Giáo hoàng Benedict XVI nhìn từ bên trái. Dòng chữ Bản mẫu:Lang được khắc xung quanh chân dung. Ở bên phải là dấu đúc R, năm phát hành và chữ cái đầu tên hãng điêu khắc M.C.C. INC., còn phía bên trái là tên của tác giả LONGO. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh thiết kế trên vành ngoài của đồng xu[33].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 10 năm 2007.

100 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:VAT
<center>Sinh nhật lần thứ 80 của
Giáo hoàng Benedict XVI
<center>2 € Phần Lan 2007

Phần Lan kỷ niệm 90 năm ngày Phần Lan giành được độc lập.

Phần trung tâm của đồng xu vẽ hình chín người đang chèo một chiếc thuyền bằng tay chèo dài. Năm phát hành 2007 và năm 1917 (năm Phần Lan độc lập) được in ở phía trên và phía dưới của mẫu thiết kế. Dấu đúc nằm ở bên trái, và dòng chữ FI ở bên phải. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu nằm quanh thiết kế trên vành ngoài của đồng xu[34].
. Hình trên viền đồng xu : 200px.

Tháng 12 năm 2007.

2 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:FIN
<center>Kỷ niệm 90 năm ngày
Phần Lan giành độc lập

Phát hành đồng kỷ niệm Hiệp ước Roma năm 2007sửa

Kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Roma

Tất cả các quốc gia thuộc khu vực đồng euro đều phát hành xu lưu niệm 2 € để kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Roma vào ngày 25 tháng 3 năm 2007[35].

Phần trung tâm của đồng xu là bản hiệp ước được ký bởi sáu quốc gia thành viên đầu tiên của Cộng đồng Than Thép châu Âu, trên nền là hoa văn gạch lót nền do Michelangelo thiết kế tại Piazza del CampidoglioRoma, nơi ký hiệp ước. Các mẫu dịch chữ EUROPE (châu Âu) được in phía trên cuốn sách, nhưng nằm bên trong mẫu thiết kế trung tâm, còn bản dịch TREATY OF ROME 50 YEARS(50 năm Hiệp ước Roma) nằm phía trên mẫu thiết kế. Năm phát hành và tên quốc gia phát hành được in phía dưới mẫu thiết kế, mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu nằm quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu (vị trí của dấu đúc (và cả chữ viết tắt hãng điêu khắc, nếu có) khác biệt tùy theo từng quốc gia)[36].

Có một ngoại lệ là phiên bản Luxembourg có in chân dung Đại Công tước do một đạo luật đặc biệt bắt buộc mọi đồng xu đều phải in chân dung của Đại Công tước[37]. Hà Lan cũng có đạo luật tương tự, bắt buộc trên tất cả đồng xu do nước này phát hành phải có hình nguyên thủ Hà Lan cùng dòng chữ Bản mẫu:Lang (ví dụ như hiện nay là Bản mẫu:Lang), nhưng nước này đã ra đạo luật sửa đổi để Hà Lan có thể tham gia vào chương trình này, đạo luật sửa đổi đã hoàn toàn bỏ đòi hỏi này đối với các xu 2 € lưu niệm.

Ngoài ra, do đặc trưng đa ngôn ngữ trong xã hội Bỉ, đồng xu của Bỉ in chữ Bản mẫu:Lang theo tiếng Latin.

Ba tiểu quốc cũng sử dụng đồng euro theo thỏa thuận với Liên minh châu Âu (Monaco, San MarinoThành Vatican) không phát hành đồng xu này, vì họ không phải là quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu chưa sử dụng đồng euro cũng tham gia vào chương trình này. Ví dụ như Síp phát hành loại xu 1 bảng còn Hungary là loại xu 50 Ft với cùng kiểu thiết kế như vậy.

<center>

<center>2 € Đức 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Áo 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Bỉ 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Tây Ban Nha 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Phần Lan 2007 - Hiệp ước Roma
<center>Bản mẫu:DEU <center>Bản mẫu:AUT <center>Bản mẫu:BEL <center>Bản mẫu:ESP <center>Bản mẫu:FIN
<center>RÖMISCHE VERTRÄGE
50 JAHRE
EUROPA
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
<center>VERTRAG VON ROM
50 JAHRE
EUROPA
REPUBLIK ÖSTERREICH
<center>PACTVM ROMANVM
QVINQVAGENARIVM
EUROP(A)(E)
BELGIQUE–BELGIE–BELGIEN
 
<center>TRATADO DE ROMA
50 AÑOS
EUROPA
ESPAÑA
<center>ROOMAN SOPIMUS 50 V
EUROOPPA
SUOMI FINLAND
<center>2 € Pháp 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Hy Lạp 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Ireland 2007 - Hiệp ước Roma
<center>Bản mẫu:Pháp <center>Bản mẫu:Hy Lạp <center>Bản mẫu:IRL
<center>TRAITÉ DE ROME
50 ANS
EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
<center>ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
50 XPONIA
EYPΩΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
<center>conradh na róımhe
50 blıaın
an eoraıp
éıre
<center>2 € Ý 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Luxembourg 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Hà Lan 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Bồ Đào Nha 2007 - Hiệp ước Roma <center>2 € Slovenia 2007 - Hiệp ước Roma
<center>Bản mẫu:ITA <center>Bản mẫu:LUX <center>Bản mẫu:NLD <center>Bản mẫu:Bồ Đào Nha <center>Bản mẫu:SVN
<center>TRATTATI DI ROMA
50o ANNIVERSARIO
EUROPA
REPUBBLICA ITALIANA
<center>TRAITÉ DE ROME
50 ANS
EUROPE
LËTZEBUERG
<center>VERDRAG VAN ROME
50 JAAR
EUROPA
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
<center>TRATADO DE ROMA
50 ANOS
EUROPA
PORTUGAL
<center>RIMSKA POGODBA
50 LET
EVROPA
SLOVENIJA
Quốc gia Số lượng phát hành Hình trên viền đồng xu
Bản mẫu:DEU 30 triệu xu 200px
Bản mẫu:Áo 9 triệu xu Tập tin:Edge austria s01.jpg
Bản mẫu:Bỉ 5 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:ESP 8 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:FIN 1,4 triệu xu Tập tin:Edge.finland.tor.jpg
Bản mẫu:Pháp 9,4 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:Hy Lạp 4 triệu xu 200px
Bản mẫu:IRL 4,82 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:Ý 5 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:Luxembourg 2,1 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:NLD 6,333 triệu xu 200px
Bản mẫu:Bồ Đào Nha 2 triệu xu 200px
Bản mẫu:SVN 0,4 triệu xu 200px
Tập tin:Euro symbol gold.svg Khu vực đồng euro 87,5 triệu xu tổng cộng

</center>

Phát hành năm 2008sửa

<center>2 € Luxembourg 2008

Luxembourg kỷ niệm Lâu đài Colmar-Berg.

Phần trong của đồng xu, hình phía trước ở bên trái là chân dung của Đại Công tước Henri đang nhìn về bên phải và ở hình nền bên phải là ảnh của Lâu đài Colmar-Berg. Năm phát hành in bên cạnh dấu đúc và dấu đúc chính của cơ sở khắc tiền nằm trên đầu đồng xu. Tên quốc gia phát hành LËTZEBUERG đặt ở phía dưới mẫu thiết kế. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh thiết kế nằm ở viền ngoài đồng xu[38].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 2 năm 2008.

1,3 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Luxembourg
<center>Lâu đài Colmar-Berg
<center>2 € Đức 2008

Đức kỷ niệm chức chủ tịch của Hamburg trong Bundesrat.

Phần bên trong của đồng xu là hình Nhà thờ Thánh Michaelis ở Hamburg. Tên của Bang HAMBURG được khắc phía dưới hình nhà thờ. Phía bên phải nhà thờ là chữ viết tắt cách điệu của hãng điêu khắc OE và phía trên nó hướng về giữa là dấu đúc. Vành ngoài có năm phát hành được in trên đầu, sáu ngôi sao ở mỗi bên và phía dưới chúng là các chữ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (Cộng hòa Liên bang Đức)[39].
Hình trên viền đồng xu : 250px.

Tháng 2 năm 2008.

30 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:DEU
<center>Nhà thờ Thánh Michaelis của Hamburg
<center>2 € Ý 2008

Ý kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Phần bên trong của đồng xu có hình một người đàn ông và một người đàn bà cầm một nhánh ô-liu, một bông lúa, một bánh răng và dây thép, biểu tượng lần lượt cho quyền mưu cầu hòa bình, lương thực, công việc và tự do, cùng với các mắc xích vỡ nối với nhau tạo thành con số 60°. Ở trung tâm đồng xu là chữ viết tắt của quốc gia phát hành RI; ở bên trái là năm phát hành; ở bên phải là chữ viết tắt MCC của họa sĩ, Maria Carmela Colaneri, và dấu đúc; ở phía dưới là dải băng với dòng chữ DIRITTI UMANI. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[40].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 4 năm 2008.

5 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Ý
<center>Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
<center>2 € San Marino 2008

San Marino kỷ niệm Năm đối thoại văn hóa châu Âu.

Phần bên trong của đồng xu đại diện cho những nền văn hóa khác nhau của năm vùng trong lục địa châu Âu, được hình tượng hóa bằng năm bóng người và những cuốn sách thiêng liêng của các cộng đồng khác nhau. Những dòng chữ viết theo hình cung hoàn tất mẫu thiết kế: ở phía trên, SAN MARINO, và phía dưới là năm phát hành; ở bên dưới , ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE và chữ viết tắt E.L.F. của họa sĩ, Ettore Lorenzo Frapiccini; và về phía trái, dấu đúc. Mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài của đồng xu[41].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 4 năm 2008.

130 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:San Marino
<center>Năm đối thoại văn hóa châu Âu
<center>2 € Bỉ 2008

Bỉ kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Phần bên trong đồng xu là những đường cong xung quanh một hình chữ nhật được đánh dấu bằng con số 60. Năm phát hành được khắc phía trên hình chữ nhật và dòng chữ UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS ở phía dưới. Tên quốc gia theo ba ngôn ngữ chính thức (BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN) được khắc theo hình bán nguyệt phía dưới mẫu thiết kế. Dấu đúc ở bên trái và bên phải mẫu thiết kế. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[42].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 4-5 năm 2008.

5 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Bỉ
<center>Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
<center>2 € Slovenia 2008

Slovenia kỷ niệm lần thứ 500 ngày sinh của Primož Trubar.

Phần trong của đồng xu là chân dung của Primož Trubar nhìn từ bên phải. Bên trái là dòng chữ PRIMOŽ TRUBAR1508–1586 vẽ thành hai hình bán nguyệt, và tới nữa ở bên dưới phải là dòng chữ SLOVENIJA 2008 (cũng theo hình bán nguyệt). Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[43].
Hình trên viền đồng xu : 200px

Tháng 5 năm 2008.

1 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Slovenia
<center>500 năm ngày sinh Primož Trubar
<center>2 € Pháp 2008

Pháp kỷ niệm chức chủ tịch của Pháp tại Hội đồng Liên minh châu Âu.

Phần trong của đồng xu là dòng chữ 2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF; dấu đúc và dấu chính của hãng đúc ở phía dưới, phía trái và phía phải. Mười hai ngôi sao Liên minh bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[44].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 7 năm 2008.

20 triệu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Pháp
<center>Pháp làm Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu
<center>2 € Bồ Đào Nha 2008

Bồ Đào Nha kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Phần bên trong của đồng xu là hình Quốc huy Bồ Đào Nha ở trên cùng, phía trên tên quốc gia phát hành PORTUGAL, năm phát hành và một thiết kế dạng hình học ở nửa dưới phần trung tâm. Dòng chú thích 60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS trang trí cho hai phần ba phần rìa dưới của vành trong và được nối tiếng bằng dòng chữ Esc. J. Duarte INCM ở dạng chữ rất nhỏ. Mười hai ngôi sao Liên minh bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[45].
Hình trên viền đồng xu : 200px

Tháng 9 năm 2008.

1 035.000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Bồ Đào Nha
<center>Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
<center>2 € Thành Vatican 2008

Thành Vatican kỷ niệm năm 2008, năm Sứ đồ Phao-lô.

Phần bên trong của đồng xu là hình ảnh cải đạo của Thánh Phao-lô trên đường đến Damascus (với hình ảnh thành phố ở hình nền); vị thánh, chói mắt vì ánh sáng, ngã xuống khi con ngựa lồng lên. Hai dòng chữ được khắc xung quanh bức họa: phía bên trái là dòng chữ ghi quốc gia phát hànhCITTÀ DEL VATICANO; phía bên phải là chú thích ANNO SANCTO PAULO DICATO. Năm phát hành được in ở bên phải bức họa, cũng như dấu đúc R và tên họa sĩ VEROI. Phía dưới bức họa là chữ viết tắt của nhà điêu khắc Luciana De Simoni, L.D.S. INC.. Mười hai ngôi sao Liên minh bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[46].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 10 năm 2008.

100 000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:VAT
<center>Năm hân hoan Sứ đồ Phao-lô
<center>2 € Phần Lan 2008

Phần Lan kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Phần bên trong của đồng xu minh họa một dáng người nhìn qua một cái lỗ hình trái tim trên tường đá. Dòng chữ HUMAN RIGHTS (nhân quyền) được khắc phía dưới trái tim, và năm phát hành được khắc phía trên nó. Chỉ dấu quốc gia phát hành FI, ký tự K (chữ viết tắt của họa sĩ Tapio Kettunen) và dấu đúc nằm ở phía dưới mẫu thiết kế. Mười hai ngôi sao Liên minh bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[47].
Hình trên viền đồng xu : 200px.

Tháng 10 năm 2008.

1 500.000 xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:FIN
<center>Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Phát hành năm 2009sửa

<center>2 € Luxembourg 2009

Luxembourg kỷ niệm 90 năm ngày lên ngôi của Charlotte, Nữ Đại Công tước của Luxembourg.

Đồng xu vẽ hình chân dung của Đại Công tước Henri ở phía tay trái phần bên trong, đè lên chân dung của Nữ Đại Công tước Charlotte, cả hai đều nhìn về phía trái. Dòng chữ viết dọc LËTZEBUERGvà năm phát hành, hai đầu là dấu chủ xưởng đúc và dấu đúc, đều nằm ở bên phải phần bên trong đồng xu. Mười hai ngôi sao Liên minh châu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu[48].
Hình trên viền đồng xu : Tập tin:Inscription.luxembourg.2 euro commemorative.jpg

Tháng 1 năm 2009.

1,4 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:Luxembourg
<center>Đại Công tước Henri
và Nữ Đại Công tước Charlotte
<center>2 € Đức 2009

Đức kỷ niệm chức chủ tịch của Saarland trong Bundesrat.

Phần bên trong đồng xu là hình ảnh LudwigskircheSaarbrücken. Tên bang SAARLAND và dấu đúc nằm ở phía dưới tượng đài; chữ viết tắt hãng điêu khắc FB (Friedrich Brenner) nằm bên phải tượng đài. Phần phía dưới của vành ngoài đồng xu là dòng chữ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, và phần trên là năm phát hành. Mười hai ngôi sao Liên minh châu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu[49].
Hình trên viền đồng xu : 250px.

Tháng 2 năm 2009.

30 triệu xu được phát hành.

<center>Bản mẫu:DEU
<center>Nhà thờ Thánh Louis ở Sarrebruck

Phát hành đồng đặc biệt kỷ niệm Liên minh Kinh tế Tiền tệsửa

Kỷ niệm 10 năm thành lập Liên minh Kinh tế Tiền tệ

Tất cả các quốc gia thuộc khu vực đồng euro đều phát hành xu 2 € kỷ niệm 10 năm Liên minh Kinh tế Tiền tệ vào ngày 1 tháng 1 năm 2009[50].

Trung tâm của đồng xu là hình nhân cách điệu, cánh tay trái nối dài bằng biểu tượng euro. Chữ viết tắt ΓΣ của nhà điêu khắc nằm bên dưới biểu tượng euro. Tên của quốc gia phát hành bằng ngôn ngữ quốc gia nằm ở phía trên, còn chỉ số 1999–2009 và viết tắt chữ đầu EMU sẽ được dịch thành ngôn ngữ quốc gia đặt bên dưới. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu[51].

Có một ngoại lệ là trường hợp Luxembourg có in thêm hai chân dung phản quang của Đại Công tước nằm phía dưới bên phải đồng xu, vì luật pháp nước này quy định các xu phát hành phải in hình Đại Công tước. Lần in này còn hiện đại hơn năm 2007, và hình sẽ xuất hiện khác nhau khi nhìn từ phải qua hoặc từ trái qua.

Monaco, San Marino và Thành Vatican không tham gia vì các nước này không thuộc Liên minh châu Âu.

<center>

<center>2 € Đức 2009 - UEM <center>2 € Áo 2009 - UEM <center>2 € Bỉ 2009 - UEM <center>2 € Síp 2009 - UEM <center>2 € Tây Ban Nha 2009 - UEM <center>2 € Phần Lan 2009 - UEM
<center>Bản mẫu:DEU <center>Bản mẫu:Áo <center>Bản mẫu:Bỉ <center>Bản mẫu:Síp <center>Bản mẫu:ESP <center>Bản mẫu:FIN
<center>BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
WWU 1999-2009
<center>REPUBLIK ÖSTERREICH
WWU 1999-2009
<center>BELGIE–BELGIQUE–BELGIEN
EMU 1999-2009
 
<center>KYΠPOΣ-KIBRIS
ONE 1999-2009
<center>ESPAÑA
UEM 1999-2009
<center>SUOMI FINLAND
2009
EMU 1999-2009
<center>2 € Pháp 2009 - UEM <center>2 € Hy Lạp 2009 - UEM <center>2 € Ireland 2009 - UEM <center>2 € Ý 2009 - UEM
<center>Bản mẫu:Pháp <center>Bản mẫu:Hy Lạp <center>Bản mẫu:IRL <center>Bản mẫu:Ý
<center>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UEM 1999-2009
<center>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ONE 1999-2009
<center>éıʀe
AEA 1999-2009 EMU
<center>REPUBBLICA ITALIANA
UEM 1999-2009
<center>2 € Luxembourg 2009 - UEM <center>2 € Malta 2009 - UEM <center>2 € Hà Lan 2009 - UEM <center>2 € Bồ Đào Nha 2009 - UEM <center>2 € Slovakia 2009 - UEM <center>2 € Slovenia 2009 - UEM
<center>Bản mẫu:Luxembourg <center>Bản mẫu:Malta <center>Bản mẫu:NLD <center>Bản mẫu:Bồ Đào Nha <center>Bản mẫu:SVK <center>Bản mẫu:SVN
<center>LËTZEBUERG
UEM 1999-2009
<center>MALTA
UEM 1999-2009
<center>NEDERLAND
EMU 1999-2009
<center>PORTUGAL
UEM 1999-2009
<center>SLOVENSKO
HMÚ 1999-2009
<center>SLOVENIJA
EMU 1999-2009
Quốc gia Số lượng phát hành Hình trên viền đồng xu
Bản mẫu:DEU 30 triệu xu 200px
Bản mẫu:Áo 5 triệu xu Tập tin:Edge austria s01.jpg
Bản mẫu:Bỉ 5 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:CYP 1 triệu xu 200px
Bản mẫu:ESP 8 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:FIN 1,4 triệu xu 200px
Bản mẫu:Pháp 10 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:Hy Lạp 4 triệu xu 200px
Bản mẫu:IRL 5 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:Ý 2,5 triệu xu 200px
Bản mẫu:LUX 1,4 triệu xu Tập tin:Edge com2 s01.jpg
Bản mẫu:Malta 0,7 triệu xu 200px
Bản mẫu:NLD 5,3 triệu xu 200px
Bản mẫu:Bồ Đào Nha 1,285 triệu xu 200px
Bản mẫu:SVK 1 triệu xu 200px
Bản mẫu:SVN 1 triệu xu 200px
Tập tin:Euro symbol gold.svg Khu vực đồng euro 82,585 triệu xu tổng cộng

</center>

Dự kiến phát hành sửa

Bản mẫu:Sẽ diễn ra

Quốc gia Kỷ niệm - Minh họa Hình dạng Thời gian
2009
Bản mẫu:SVK Kỷ niệm 20 năm Cách mạng tím[52] 80px 17 tháng 11 năm 2009
Bản mẫu:POR Đại hội thể thao các nước nói tiếng Bồ Đào Nha 2009[53] 80px Tháng 7 2009
Bản mẫu:BEL Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Louis Braille[54] 80px Tháng 9 năm 2009
Bản mẫu:VAT Năm Thiên văn Quốc tế 80px 2009
Bản mẫu:ITA Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Louis Braille[55] 80px 2009
Bản mẫu:San Marino Năm sáng tạo và phát minh châu Âu[56] 80px Tháng 11 năm 2009
2010
Bản mẫu:DEU Bremen
2011
Bản mẫu:DEU Nordrhein-Westfalen
2012
Bản mẫu:DEU Bayern
2013
Bản mẫu:DEU Baden-Württemberg
2014
Bản mẫu:DEU Niedersachsen
2015
Bản mẫu:DEU Hessen
2016
Bản mẫu:DEU Sachsen
2017
Bản mẫu:DEU Rheinland-Pfalz
2018
Bản mẫu:DEU Berlin
2019
Bản mẫu:DEU Sachsen-Anhalt
2020
Bản mẫu:DEU Thüringen
2021
Bản mẫu:DEU Brandenburg

Tham khảo sửa

 1. Bản mẫu:Cite web
 2. Bản mẫu:Cite journal
 3. Bản mẫu:Cite web
 4. Bản mẫu:Cite journal
 5. Bản mẫu:Cite press release
 6. Bản mẫu:Cite journal
 7. Bản mẫu:Cite journal
 8. Bản mẫu:Cite journal
 9. Bản mẫu:Cite journal
 10. Bản mẫu:Cite journal
 11. Bản mẫu:Cite journal
 12. Bản mẫu:Cite journal
 13. Bản mẫu:Cite journal
 14. Bản mẫu:Cite journal
 15. Bản mẫu:Cite journal
 16. Bản mẫu:Cite journal
 17. Bản mẫu:Cite journal
 18. Bản mẫu:Cite journal
 19. Bản mẫu:Cite journal
 20. Bản mẫu:Cite journal
 21. Bản mẫu:Cite journal
 22. Bản mẫu:Cite journal
 23. Bản mẫu:Cite journal
 24. Bản mẫu:Cite journal
 25. Bản mẫu:Cite journal
 26. Bản mẫu:Cite journal
 27. Bản mẫu:Cite journal
 28. Bản mẫu:Cite journal
 29. Bản mẫu:Cite journal
 30. Bản mẫu:Cite journal
 31. Bản mẫu:Cite journal
 32. Bản mẫu:Cite journal
 33. Bản mẫu:Cite journal
 34. Bản mẫu:Cite journal
 35. Bản mẫu:Cite web
 36. Bản mẫu:Cite journal
 37. Bản mẫu:Cite web
 38. Bản mẫu:Cite journal
 39. Bản mẫu:Cite journal
 40. Bản mẫu:Cite journal
 41. Bản mẫu:Cite journal
 42. Bản mẫu:Cite journal
 43. Bản mẫu:Cite journal
 44. Bản mẫu:Cite journal
 45. Bản mẫu:Cite journal
 46. Bản mẫu:Cite journal
 47. Bản mẫu:Cite journal
 48. Bản mẫu:Cite journal
 49. Bản mẫu:Cite journal
 50. Bản mẫu:Cite journal
 51. Bản mẫu:Cite journal
 52. Bản mẫu:Lien web
 53. Bản mẫu:Lien web
 54. Les amis de l'Euro - Programme monétaire de la Belgique pour 2009 http://www.amisdeleuro.org/news.php?news_id=23&lg=fr
 55. Bản mẫu:Lien web
 56. Bản mẫu:Lien web

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên